SRPSKO NASLEĐE
   ISTORIJSKE SVESKE
   BROJ 18JUN 1999.
SRPSKO NASLEDJE

S A D R Ž A J


Za otadžbinu sve na kocku, otadžbinu nikada na kocku Beskrajno lutanje u tami
Utopija ispijena do dna  

PRVI BROJ SRPSKOG NASLEĐA IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE NA BADNJI DAN LETA GOSPODNJEG 1998.


[ novi broj | arhiva | kontakt | promena jezika ]
webmaster@srpsko-nasledje.co.yu


Copyright © 1998. NIP „GLAS“