SRPSKO NASLEĐE
   ISTORIJSKE SVESKE
   BROJ 13JANUAR 1999.
SRPSKO NASLEDJE

Kako je u ćuprijskom okružnom sudu presuđeno četi Svilajnčanki za trovanje muževa

Kadivkino žuto staklence

Piše: Nataša Anđelić

 

Zar tako malo žućkaste vodice može da otruje čoveka - čudila se Mara Markovčanka.. Kad lizne žuti ili beli sičan, mačka dva put skoči i odma - crkne. Kako koju muž muči i tuče - tako trči Kadivki po otrov. I sve tako dok nije umrlo 18 muževa u kratkom vremenu

Sedamdesetih godina prošlog veka čitavo kolo Svilajnčanki našlo se na optuženičkoj klupi. Sve sam ženski kriminalac, koje je, reklo bi se hrpimice, na optuženičku klupu Ćuprijskog okružnog suda pos-lao državni tužilac, a "zbog ubojstva hotimičnim trovanjem". Žrtve su bili uglavnom muževi!

Glavna trovačica beše neka Kadivka, udova pokojnog Stojana Jovanovića. Ona je još jula 1869. otrovala najpre muža pa sinčića a potom, kako se po kraju koja žena požali da sa čovekom loše živi ili je pak bije, gotovo i sama nudila da pripremi i proda otrov. Sudski spisi kažu da su to bili "najjači otrovi" - zvani beli i žuti sičan". Po svedočenju jedne od optuženih trovačica, koja se u spisima vodi kao Milka Molerova, koja je Kadiv-kinim otrovom "u jednom staklencetu, koji je izgledao žutinjav kao kakav ćezap" za jedan ćesar otrovala Molera (a i inače je muž bio moler po zanimanju), recept je bio vrlo efikasan.

Biće da je Milku nagovorila komšinica Anka, koja se takođe spremala da otruje svog čoveka Mitra papudžiju, pa je otrov prvo na mački probala. "Posolila džigericu i dala, pa kako je ova pojela, nije ni skočila nekoliko puta, pa crkla".

Umirali na sličan način

Od Kadivke su žene dobijale i mišomor, a davala im je i "nešto, te su one posle pobacivale". Sve ove zavere mora da su kovane u Kadivkinoj kući, pa kako su muškarci umirali na-sličan način počelo se šuškati da su trovani, te se stalo na stanovište da "Kadivku treba pritegnuti da još prokaže". Tako se kolo počelo odmotavati, a Kadivka se, kažu, toliko beše prepala da "se morala razboleti, te umalo nije umrla".

Ćuprija sedamdesetih godina prošlog veka: Bordžija iz Svilajnca za ćuprijske muževe

Aktom NO 9791 državni tužilac je tako na optuženičku klupu stavio 18 žena. Osim Milke Molerove i Kadivke, optužene su bile i Milka, žena Milana Zdravkovića, Julka, žena Antonija Lukića, Jelena, udova Vitora Jovanovića, Coka, udova Mike Đorđevića Vrlanca, Nasta, žena Steve Milančićevog, Jana, žena Mijalka Manojlovića Pejčinovića. Tu su još i Jelena, kćer Pante Andrejevića, Stanka, udova Malena Kočića, Stanka, žena Antonija Miletia, Ubavka,žena Dimitrija Milijića, inače Kadivkina rođaka, Mara, udova Stevana Radovanovića Crnogorca, Janika,udova Radovana Miladinovića Sedlara, pa Mara, žena Marka Protića iz Markovca, Ilinka - Doka, udova Sime Ristića iz Svilajnca, Stana, žena Janka Romanovića iz Markovca, Sara, žena Stanoja Romanovića i Živana - Džana, žena Mladena Ćirića.

Bile su dobrog vladanja

Optužena Kadivka je imala tri "otežavne" okolnosti: 1) što je većma zrelije razmišlja-la i spremala se na ova dela, 2) što je i ostala na zločinstva ova, a za dobru nagradu, navela i 3) što je otrovala svoga muža i time pogazila dužnost supružničku".

Sve optužene, sem Kadivke, imale su po jednu olakšavajuću okolnost: "da su bile vladanja dobrog."

Kadivka je, naravno na saslušanju, priznala samo da je Milki Molerovoj dala otrov, u stvari samo ga je prodala, a da je Milka svoga muža sama otrovala i da ona, narečena Kadivka - s tim nema ništa. Ostalo je poricala, ali su zato sve druge optužene u kasnijim iskazima pominjale njeno ime. Prva je počela Julka-Juca Antonijeva, nabrajajući Kadivkine hvale kome je sve pomogla da se muža kurtališe, počev od "Jane baba Božanine, preko Coke Vrlančetove, pa dalje na Jucu baba Dudinu, preko neke g-đe Sofije, do Stanike Malena Kočića, koja je prva otrovala muža, ali se istakla i rekla "Pa, šta, ja i ako sam ga otrovala, bar mi nije Kadivka naprednik, nego ja sama; "i tom prilikom dodala da je Kadivka toliko sveta otrovala po selima da im ni sama broja ne zna!

Normalno, da nisu sve odmah u iskazima priznavale trovanje. Nekoj je muž bio "naprasit", nekoj "osobit parničar, a skoro se sa svakim svađao", ili je, pak, "bolovao od jektike - pa da je od te bolesti i umro". Optuživale su Kadivku da im je podmetala, iz osvete i sl. Mic po mic, ipak su sve priznale na kraju.

Optužena Mara Markovčanka na ispitu kod policije pričala je ovako:

"Sa čovekom svojim hrđavo vrlo živela je, pa kad je već namislila da ga se otrese, skuvala mu je jednu zmiju, te mu je davala, a davala mu je i tatulu i suliman. Kad mu sve to ne nahudi, diže ruke sve dok ne ču za Kadivku iz Svilajnca..."

Dukat za otrov

Kod Kadivke u kući je to izgledalo ovako: ova se najpre malo ustezala da je ne bi ko odao, pa kad je žene ubediše da je Mara "strana žena pa ne može više da dolazi", Kadivka časkom u jednoj yezvi uzavre neku žutu vodicu, koju pošto se malo razladi usu u jedno staklence i dade joj baš onako vruće, a Mara njoj dukat, čarape i platno. Mara nije verovala da tako malo žućkaste vodice može da otruje čoveka (verovatno se sećajući šta je sve već i sama pokušavala, a doduše nigde ne piše ni kolika je taj njen čovek ljudina bio). Kadivka je ubedi da je tako, još manje dala jednoj ženi (a to beše žena Mike Vrlanca) što je on naiskap u čaši vina popio te odmah crko!"

Manastir Ravanica na obodu moravske doline kod Ćuprije

Mora biti da je sudijama, kao i braniocima, bilo jako teško sa svim ovim ženama. Jedan su iskaz davale u policiji, drugi prilikom suočenja, treći na sudu. Žene su tvrdile i da su prilikom istrage bile mučene, a branioci svi odreda tražili njihovo oslobađanje od optužbe, privatni tužioci su od suda tražili pare za dangubu, no državni tužilac nije odustajao!

Mnogi svedoci i hemijske analize potvrđivali su ove zločine, pogdekoje i priznanje samih optuženih žena. I tako sud presudi:

"Da se Kadivka kao kolovođa svijeh trovačica za sva izvršena trovanja, Milka Molerka, Julka Antonijeva, Jelena Vitorova, Mara Markovčanka za trovanje svojih muževa, a Julka i za trovanje deteta - kazne smrću!

Stanka oslobođena kao nevina

Ilinka-Coka,Jana Mijalkova sa po dvadeset godina robije; Sara žena Stanojeva sa petnaest godina, Jelena kći Pantina i Stanka žena Antonijeva sa po deset godina robije, koja kazna ima im se računati od danas kao dana izrečene presude,... s datumom 16. oktobar 1874. godine.

Jedino je Stanika Malenova oslobođena kao nevina, a Ubavka, Mara Crnogorka, Janika i Stana Jankova - zbog nedostatka dokaza. Sve su solidarno državnoj kasi imale da plate 5052 groša poreznih i 3200 groša i 2 pare za troškove dokaza, plus 264 grša za porez sudu i sudskog pisara te 526 groša za dr Ferda Šamea državnog hemičara. Naravno, sve su morale da plate i troškove dangube svedocima koji su se na suđenjima pojavljivali, a bilo ih je bogme podosta!

"Otrovi koji su iz lešina potrovanih izvađeni, naložio je sud, i koji su pri pretresu nađeni kod optužene Kadivke, Marke Markovčanke i Stanike Malenove, da se pošalju policiji da ih uništi, a platno i par vunenih čarapa što je nađeno kod Kadivke koje je uzela od Mare Markovčanke za dati joj otrov, da se upotrebi na izvršenje presude".

Original ovog predmeta o svilajnačkim Bordžijama ima 101 stranicu, a celu presudu potvrdio je i Kasacioni sud u Beogradu u decembru 1875. godine.

 
| vrh strane | sadržaj broja |  

PRVI BROJ SRPSKOG NASLEĐA IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE NA BADNJI DAN LETA GOSPODNJEG 1998.


[ novi broj | arhiva | kontakt | promena jezika ]
webmaster@srpsko-nasledje.co.yu


Copyright © 1998. NIP „GLAS“