SRPSKO NASLEĐE
   ISTORIJSKE SVESKE
   BROJ 12DECEMBAR 1998.
SRPSKO NASLEDJE

S A D R Ž A J


S kao Slovo o srpskim slovima  Klonu ruka u vojvode Vuka
Dve probe
sa tragičnim posledicama
 Sakupi se jedna četa mala
Bez slobode sve se suši brzo  Samrtno kolo četničko
Sve što je srpski disalo
uzeto na nišan
 Tri posvete kao tri bisera
Majka je rekla sinu:
budi junak, junaka olovo ne bije
 Avari? Huni? Hu-Ur-Vathi?
Ucene i pretnje bombama
Crnoj Gori i Srbiji
 Najbuntovniji, najpravoslavniji, najsrpskiji - Cara lazara iznjihao
Poslaniče ni „A“ da bekneš protiv silnih poreza  Kad se rodio na nebu se svetlost javila
Čoha cakli a dukati zveče  Prva srpska trobojka na vojnoj tvrđavi u Boki
Srpska Sara Bernar  U dva tela imali jednu volju

PRVI BROJ SRPSKOG NASLEĐA IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE NA BADNJI DAN LETA GOSPODNJEG 1998.


[ novi broj | arhiva | kontakt | promena jezika ]
webmaster@srpsko-nasledje.co.yu


Copyright © 1998. NIP „GLAS“